ویژگی های پروژه

موضوع

تولید محتوای الکترونیکی پیامک و سایت، به صوررت متن و تصویر جهت استفاده در سایت های خود و مشتریان

سرعت تولید و ارائه

به دلیل خبری بودن برخی از سایت ها زمان برای تهیه و بارگذاری خبر بسیار مهم است.

پشتیبانی ویژه

تولید محتوا، وقفه ندارد. به واقع ما میتوانیم در این پروژه بگوییم بخوابید که ما بیداریم

همیشه هستیم

با توجه به اینکه قرارداد از سال ۱۳۹۶ همچنان برقرار است پس میتوان گفت که حرفها برای گفتن داریم.

مهارت ها و تکنولوژی ها

آوش در حوزه خدمات محتوای متنی و عکس، با فناپ پلاس همکاری میکند. ماموریت آوش مشارکت فعال با توسعه‌دهندگان و صاحبان وب سایت ها و اپلیکیشن ها با تمرکز بر نشر محتوا است. محتوایی که تولیدی یکتاست و تا ندارد.

محتوای متنی
تهیه خبر
عکس
تولیدات گرافیکی
0
روز کار مداوم
0
متخصص
0
عکس روزانه
0
تولید خبر ساعتی