ویژگی های پروژه

سایت و اپلیکیشن

استفاده همزمان از وب سایت و اپلیکیشن

آزمون آنلاین

داشتن آزمون های آنلاین متعدد بر اساس دسته بندی های تولیدی ادمین

فصل بندی دروس

امکان فصل بندی دروس و یا شکستن دروس به تعداد آیتم های دلخواه

تعامل با اپراتورهای تلفن همراه

امکان تعامل با اپراتورهای تلفن همراه برای استفاده از شارژهای کاربران و بدون پرداخت وجه مستقیم

هدف جزوب

وبدرس های آموزش زبان

آمادگی آزمون های آیلتس و تافل

زبان انگلیسی عمومی و اختصاصی، زبان آکادمیک ویژه اساتید دانشگاه ها و دانشجویان ارشد و دکتری

تولید محتوای فنی
طراحی اپلیکیشن
بازاریابی
موفقیت
0
محتوای فنی
0
متخصص